Welkom


Mededeling: Met veel teleurstelling moeten we u berichten dat de nog geldende maatregelen die door de overheid zijn uitgeroepen, onduidelijkheden m.b.t. de versoepelingen en de richtlijnen die momenteel in het Amsterdam UMC, locatie AMC, van kracht zijn ten aanzien van de pandemie, ons helaas hebben doen besluiten de Zomercursus: Inleiding in de Fysische Antropologie 2021 wederom te annuleren.

We onderzoeken de mogelijkheid om de cursus, in aangepast vorm, fysiek te organiseren in oktober 2021.  Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u contact opnemen met dr. A.E. van der Merwe (a.e.vandermerwe@amsterdamumc.nl).

We houden u via onze website op de hoogte van de Zomercursus 2022 en hopen u dan te kunnen verwelkomen!


In 2022 wordt voor geïnteresseerden een interuniversitaire zomercursus “INLEIDING IN DE FYSISCHE ANTROPOLOGIE” gegeven, vanuit de Afdeling Medische Biologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. In het bijzonder is deze cursus geschikt voor studenten (HBO en universitair) archeologie, biologie, culturele antropologie, geneeskunde, biomedische-wetenschappen, forensische wetenschappen en voor technisch rechercheurs. De cursus wordt afgerond met een facultatief meerkeuze tentamen in de eerste week na de cursus (eenmalige herkansing in augustus; 3 ECTS-punten).

In aansluiting op de zomercursus wordt er in 2022 een skeletpracticum georganiseerd. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het practicum en toelating zal verleend worden op basis van prestatie tijdens het tentamen en, indien nodig, loting.  (Let op: Helaas wordt er dit jaar geen skeletpracticum georganiseerd.  Mocht u geïnteresseerd zijn om het practicum in 2022 te volgen, dan kan u het aangegeven op het inschrijvingsformulier.)

Deze cursus van het Afdeling Medische Biologie, Amsterdam UMC locatie AMC staat onder auspiciën van de Stichting ter Finanaciering van Barge’s Anthropologica en de Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie.