Welkom

Ook in 2020 wordt voor geïnteresseerden een interuniversitaire zomercursus “INLEIDING IN DE FYSISCHE ANTROPOLOGIE” gegeven, vanuit de Afdeling Medische Biologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. In het bijzonder is deze cursus geschikt voor studenten (HBO en universitair) archeologie, biologie, culturele antropologie, geneeskunde, biomedische-wetenschappen, forensische wetenschappen en voor technisch rechercheurs. De cursus wordt afgerond met een facultatief meerkeuze tentamen in de eerste week na de cursus (eenmalige herkansing in augustus; 3 ECTS-punten).

In aansluiting op de zomercursus wordt er in 2021 een skeletpracticum georganiseerd. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het practicum en toelating zal verleend worden op basis van prestatie tijdens het tentamen en, indien nodig, loting.  (Let op: Helaas wordt er dit jaar geen skeletpracticum georganiseerd.  Mocht u geïnteresseerd zijn om het practicum in 2021 te volgen, dan kan u het aangegeven op het inschrijvingsformulier.)

Deze cursus van Barge’s Anthropologica van het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, staat onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie.