Welkom


Mededeling: Met veel teleurstelling moeten we u berichten dat de  Zomercursus: Inleiding in de Fysische Antropologie 2022 geen doorgang zal vinden.

We houden u via onze website op de hoogte van de Zomercursus 2023 en hopen u dan te kunnen verwelkomen!


In 2023 wordt voor geïnteresseerden een interuniversitaire zomercursus “INLEIDING IN DE FYSISCHE ANTROPOLOGIE” gegeven, vanuit de Afdeling Medische Biologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. In het bijzonder is deze cursus geschikt voor studenten (HBO en universitair) archeologie, biologie, culturele antropologie, geneeskunde, biomedische-wetenschappen, forensische wetenschappen en voor technisch rechercheurs. De cursus wordt afgerond met een facultatief meerkeuze tentamen in de eerste week na de cursus (eenmalige herkansing in augustus; 3 ECTS-punten).

In aansluiting op de zomercursus wordt er in 2023 een skeletpracticum georganiseerd. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het practicum en toelating zal verleend worden op basis van prestatie tijdens het tentamen en, indien nodig, loting.  (Let op: Helaas wordt er dit jaar geen skeletpracticum georganiseerd.  Mocht u geïnteresseerd zijn om het practicum in 2022 te volgen, dan kan u het aangegeven op het inschrijvingsformulier.)

Deze cursus van het Afdeling Medische Biologie, Amsterdam UMC locatie AMC staat onder auspiciën van de Stichting ter Finanaciering van Barge’s Anthropologica en de Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie.