Kosten en betaling

Studenten: 50 Euro
Niet-studenten: 190 Euro

We verzoeken u binnen 5 werkdagen de kosten voor de cursus over te maken naar rekeningnummer: NL20 ABNA 0494166312 t.n.v. Anatomisch Embryologisch Lab te Amsterdam onder vermelding van “Zomercursus Antropologie 2020” en de voorletters en achternaam van de deelnemer.

BIC: ABNANL2A

We zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw inschrijvingsformulier en betaling contact met u opnemen. Indien u 21 dagen na betaling nog geen reactie van ons heeft ontvangen, dan verzoeken we u om contact op te nemen de Afdeling Medische Biologie van het AMC (tel: 020-566 6709).